جمعیت هلال احمر استان فارس

شنبه 15 آذر 1399
با حکم جمعیت هلال احمر کشور صورت گرفت:واگذاری دبیرخانه امور آموزش عشایر کشور به هلال احمر استان فارس

دبیرخانه امور آموزش عشایر کشور با رویکرد آموزش همگانی ( آمادگی در برابر مخاطرات) به جمعیت هلال احمر استان فارس واگذار شد.

دبیرخانه امور آموزش عشایر کشور با رویکرد آموزش همگانی ( آمادگی در برابر مخاطرات) به جمعیت هلال احمر استان فارس واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان فارس ؛ طیب طاهرزاده معاون آموزش و پژوهش این جمعیت مطرح کرد: این دبیرخانه که از سوی جمعیت هلال احمر کشور با توجه به قطب بودن فارس در اسکان و تردد عشایر کشور و همچنین ظرفیت های موجود به این استان واگذار گردیده است با رویکرد آمادگی در برابر مخاطرات عشایر آغاز به کار کرده است.
وی همچنین مطرح کرد: در این دبیرخانه به دنبال شناسایی مخاطراتی هستیم که عشایر را تهدید می کند که با تعیین محتوای مناسب و ارائه آموزش های مستمر و موثر تاب آوری جامعه و این گروه هدف را افزایش دهیم و امید روزی را داریم که در مخاطرات یک تلفات هم نداشته باشیم۰

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر فارس با تشریح بخشی از مخاطرات عشایر کشور اظهار کرد: حوادث ، گذشته از تالمات عاطفی و روحی اثرات فراوانی بر اقتصاد عشایر دارد که نیازمند برخورد عالمانه و تشریک مساعی همه دستگاه های ذیربط است.
لازم به ذکر است نخستین جلسه این دبیرخانه با موضوع تعیین محتوا و مشخص نمودن گروه هدف با حضور دستگاه های ذیربط از جمله اداره کل امور عشایر استان ، اداره آموزش و پرورش عشایر استان ، سپاه عشایر ، اتحادیه تعاونی های عشایر استان در ستاد جمعیت هلال احمر استان فارس تشکیل شد.

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *